Žádost o výpis z leteckého rejstříku / Potvrzení o zástavním právu

(Upravuje § 4 odst. 2 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví; zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích)

Jak podat žádost?

1. PORTÁL ÚCL

On-line podání včetně úhrady správního poplatku přes platební bránu:

Portál ÚCL – odkaz pro přihlášení

Výhody:

 • Elektronický interaktivní formulář pro pohodlné podání on-line
 • Při podání žádosti prostřednictvím elektronického formuláře zákonná sleva na správním poplatku 20 % (maximálně do výše 1000 Kč)
 • plně automatizované zpracování žádosti

Podmínky pro možné využití:

 • přihlášení žadatele pomocí identity občana
 • účastníkem řízení je fyzická nebo právnická osoba ČR
 • letadlo je aktuálně zapsané v leteckém rejstříku
 • úhrada správního poplatku na konci procesu se provádí prostřednictvím platební karty
2. VOLNÁ FORMA ŽÁDOSTI
 • Uvedou se údaje o žadateli
 • V žádosti se specifikuje, jaký typ výpisu je požadován (aktuální či úplný) a případně se uvede požadavek na zpracování v anglickém jazyce
 • Podrobné informace k vlastnímu způsobu podání formuláře jsou na samostatné stránce Jakým způsobem podat žádost na letecký rejstřík – obecné informace
 • Správní poplatek: 50 Kč

Obecné informace

Druhy výpisu z leteckého rejstříku

 • aktuální výpis – obsahuje aktuálně zapsané informace
 • úplný výpis – obsahuje zapsané informace včetně historických záznamů.

V případě, že je žádost podána on-line přes portál ÚCL, zpracování žádosti je plně automatizované, po provedené úhradě obdržíte obratem elektronicky podepsaný výpis v českém a anglickém jazyce na zadanou e-mailovou adresu na základě vybrané varianty výpisu.


Doplňující informace

Letecký rejstřík je veřejně přístupný seznam. Každý je oprávněn do leteckého rejstříku nahlížet a požadovat od Úřadu opis nebo výpis zapsaných údajů nebo potvrzení, že údaj v leteckém rejstříku zapsán není. Do leteckého rejstříku se zapisují tyto údaje o letadle:

a) údaje o jeho vlastníku, a to:

 1. jméno, příjmení, bydliště a datum narození, jde-li o fyzickou osobu, nebo
 2. obchodní firmu nebo jméno a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o podnikající fyzickou osobu nebo právnickou osobu,

b ) údaje o jeho provozovateli, a to:

 1. jméno, příjmení, bydliště a datum narození, jde-li o fyzickou osobu, nebo
 2. obchodní firmu nebo jméno a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o podnikající fyzickou osobu nebo právnickou osobu,

c) poznávací značka,

d) typ a výrobní číslo letadla a ostatní základní technické údaje stanovené prováděcím právním předpisem,

e) zřízení zástavního práva k letadlu, leteckým motorům a vrtulím, náhradním dílům k letadlu, jeho letadlovým částem a zařízením,

f) letadlová adresa, byla-li přidělena,

g) datum zápisu a výmazu z leteckého rejstříku,

h) další údaje, stanoví-li tak zvláštní právní předpis.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Odbor způsobilosti leteckého personálu

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Odbor způsobilosti leteckého personálu