Žádost o odejmutí letadlové adresy sportovnímu létajícímu zařízení (SLZ)

(Upravuje § 17c odst. 3 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví)

Jak podat žádost?

Žádost se podává volnou formou při výmazu SLZ z evidence LAA ČR (prodej SLZ do zahraničí nebo ukončení provozu)

  • Podává vlastník nebo provozovatel nebo pilot SLZ
  • V žádosti uvede všechny ostatní účastníky řízení, pokud se liší od žadatele (vlastník/provozovatel)
  • Podrobné informace k vlastnímu způsobu podání formuláře jsou na samostatné stránce Jakým způsobem podat žádost na letecký rejstřík – obecné informace
  • Správní poplatek: nepodléhá správnímu poplatku
  • Příloha
    • Potvrzení o zrušení registrace (vydává LAA ČR),
    • zahraniční osoby předloží kopii dokladu totožnosti nebo výpis z obchodního rejstříku.

Doplňující informace

Letadlová adresa je elektronický identifikační kód, určený k mezinárodní identifikaci letadel, sportovních létajících zařízení a dalších zařízení stanovených prováděcím právním předpisem pro potřeby civilního a vojenského letectví.

Úřad pro civilní letectví přiděluje 24 bitové letadlové adresy pro odpovídač v módu S.

S přidělenou letadlovou adresou souvisí také často registrace ELT (polohový maják nehody), kterou provádí ŘLP ČR, s. p., Záchranné koordinační středisko Praha (RCC Praha). V případě odejmutí letadlové adresy je potřeba ohlásit tuto změnu také RCC Praha.

Provozovatel letadla, uživatel sportovního létajícího zařízení a provozovatel kódovaného zařízení jsou povinni neprodleně písemně ohlásit Úřadu změnu skutečností, na základě kterých byla letadlová adresa přidělena. Pokud dojde k výmazu SLZ z evidence LAA ČR, je potřeba požádat o odejmutí letadlové adresy Úřad pro civilní letectví, pokud danému SLZ byla letadlová adresa přidělena.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Odbor způsobilosti leteckého personálu

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Odbor způsobilosti leteckého personálu