Žádost o odejmutí letadlové adresy pozemnímu kódovanému zařízení

(Upravuje § 17c odst. 3 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví)

Jak podat žádost?

Žádost se podává volnou formou, pokud již není dána účelnost přidělení letadlové adresy pro kódované zařízení.
Doplňující informace

Letadlová adresa je elektronický identifikační kód, určený k mezinárodní identifikaci letadel, sportovních létajících zařízení a dalších zařízení stanovených prováděcím právním předpisem pro potřeby civilního a vojenského letectví.

Úřad pro civilní letectví přiděluje 24 bitové letadlové adresy pro odpovídač v módu S.

S přidělenou letadlovou adresou souvisí také často registrace ELT (polohový maják nehody), kterou provádí ŘLP ČR, s. p., Záchranné koordinační středisko Praha (RCC Praha). V případě odejmutí letadlové adresy je potřeba ohlásit tuto změnu také RCC Praha.

Provozovatel letadla, uživatel sportovního létajícího zařízení a provozovatel kódovaného zařízení jsou povinni neprodleně písemně ohlásit Úřadu změnu skutečností, na základě kterých byla letadlová adresa přidělena. Pokud pomine účelnost, pro kterou byla letadlová adresa pozemnímu kódovanému zařízení přidělena, je potřeba požádat o odejmutí letadlové adresy.

Kódovaná zařízená, která mohou mít přidělenu letadlovou adresu:

  • vozidla pohybující se po ploše letiště, jež jsou stanovena leteckými předpisy,
  • pozemní kontrolní odpovídače,
  • zařízení vyvíjená nebo opravovaná,
  • další zařízení používaná pro potřeby civilního letectví.
Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Odbor způsobilosti leteckého personálu

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Odbor způsobilosti leteckého personálu