Vyřizování žádostí o přidělení letadlové adresy sportovnímu létajícímu zařízení bez technického průkazu

Pro účely vyřizování žádostí o přidělení letadlové adresy sportovnímu létajícímu zařízení (dále jen „SLZ“), kterému dosud nebyl vydán technický průkaz SLZ, Úřad sděluje, že bude upuštěno od požadavků uvedených v ust. § 8b odst. 4 písm. b) vyhlášky č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů, a od žadatelů tudíž nebude vyžadován platný technický průkaz SLZ. V případě zalétávání prototypů nebo nových SLZ bez platného technického průkazu SLZ lze tento požadavek splnit předložením registračního listu SLZ.

Od výše uvedeného požadavku bude upuštěno s ohledem na skutečnost, že registrační list SLZ obsahuje v zásadě totožné informace jako technický průkaz SLZ, a proto je pro účely rozhodování Úřadu o přidělení letadlové adresy SLZ registrační list dostatečným podkladem v případech, kdy technický průkaz dosud nebyl vydán. 

Pro účely tohoto rozhodnutí vzal Úřad v potaz rovněž i skutečnost, že v době vydání vyhlášky zákonodárce s největší pravděpodobností nemohl předvídat budoucí potřebu zalétávání prototypů nebo nových SLZ bez technického průkazu.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Odbor způsobilosti leteckého personálu

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Odbor způsobilosti leteckého personálu