Průvodce leteckou dopravou pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace

Za účelem informovanosti osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace, které se chystají využít leteckou dopravu, byl vytvořen průvodce, který je k dispozici na stránkách Ministerstva dopravy