Postupy ÚCL

Zde budou postupně uveřejňovány postupy ÚCL související s výkonem státní správy ve věcech sportovních létajících zařízení – sportovních padáků.


Postup pro získání parašutistického průkazu a kategorie A.

1/2013

Tento postup nabývá účinnosti dnem 1. 2. 2013 a platí do odvolání.

Výcvik

Žadatel o průkaz parašutisty musí absolvovat parašutistický výcvik ve výcvikovém středisku parašutistů podle schválené metodiky a musí v něm splnit všechny podmínky pro získání kategorie A mimo přezkoušení z teorie a předpisů.

Zkouška na ÚCL

  • žadatel se v termínu sjednaném s Referátem parašutismu dostaví na ÚCL a parašutistickému inspektorovi odevzdá řádně vyplněnou „Žádost o vydání průkazu parašutisty“ se všemi předepsanými přílohami,
  • příloha „Protokol o splnění podmínek kategorie A“ bude vyplněn mimo bodu 2. „Přezkoušení z předpisů a teorie“ a podepsán zkušební komisí ve složení vedoucí instruktor střediska a instruktor žáka. Pokud výcvik žáka vedl vedoucí instruktor střediska, protokol podepisuje zkušební komise ve složení vedoucí instruktor střediska a jím určený instruktor daného střediska,
  • na Referátu parašutismu ÚCL absolvuje žadatel přezkoušení z předpisů a teorie, jehož součástí je i pohovor, během něhož bude žadatel seznámen se systémem státní správy v oblasti sportovního parašutismu a budou mu zodpovězeny jeho případné dotazy,
  • v případě úspěšného výsledku přezkoušení z předpisů a teorie Letecký rejstřík ÚCL vydá žadateli průkaz parašutisty – držitele kategorie A.


Postupy pro prodlužování letové způsobilosti padákové techniky v rámci stanovené životnosti pověřenými pracovníky

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Odbor provozu letadel

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Odbor provozu letadel