Specifikace padákové techniky, na kterou se vztahují oprávnění vyplývající z držení průkazu pracovníka s padákovou technikou

Průkaz pracovníka s padákovou technikou je vystavován pro potřeby sportovního parašutismu a pro servis záchranných pilotních padáků používaných v letounech, vrtulnících, kluzácích a balónech s osvědčením letové způsobilosti vydané leteckým úřadem.


Ve sportovním parašutismu se musí používat záložní padáky a padákové obaly s postrojem, které byly testovány podle normy TSO a jsou schváleny do provozu na území ČR (viz seznam padákové techniky ÚCL).


Záchranný pilotní padák pro letouny, vrtulníky, kluzáky a balóny s osvědčením letové způsobilosti vydaným leteckým úřadem musí být testován podle norem TSO  (ETSO C23d, SAE AS 8015B). Záchranný pilotní padák musí mít vedle testů podle norem TSO i oprávnění Evropské agentury pro bezpečnost letectví EASA, viz  http://easa.europa.eu/system/files/dfu/EASA_Parachutes_Final.pdf.


Na servis a balení dle TSO netestované a EASA či ÚCL neschválené padákové techniky se oprávnění vyplývající z držení  průkazu pracovníka s padákovou technikou nevztahují.


Používání čísla ÚCL vydaného průkazu pracovníka s padákovou technikou nebo ÚCL vydaného razítka na pečeti či v dokumentaci apod. není pro takovou padákovou techniku dovoleno.


V Praze dne 3.3.2016

Oddělení parašutismu ÚCL

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Odbor provozu letadel

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Odbor provozu letadel