Postup pro udělení výjimky dle článku 71(1) nařízení (EU) 2018/1139 (Základní nařízení) vztahující se k požadavkům na nedávnou praxi dle ustanovení ORO.FC.100(c) nařízení (EU) č. 965/2012 a FCL.060 nařízení (EU) č. 1178/2011 – opatření přijímaná v souladu s pandemií COVID-19

 1. V souladu s poradenským materiálem agentury EASA a zejména jeho ust. 3.1 nebude ÚCL vydávat všeobecnou výjimku z požadavků ust. ORO.FC.100(c) nařízení (EU) č. 965/2012 a FCL.060 nařízení (EU) č. 1178/2011 na nedávnou praxi letových posádek. Veškeré tyto výjimky budou posuzovány individuálně na základě žádosti provozovatelů letadel.
 2. Při posuzování uvedených výjimek bude ÚCL přihlížet zejména k tomu zda:
  a) provozovatel jednoznačně prokázal, že není možné řádně splnit požadavky na nedávnou praxi dle ust. FCL.060; a
  b) byla zpracována řádná a pro ÚCL přijatelná analýza rizik a navržena odpovídající zmírňující opatření;
 3. K žádosti o výjimku musí být přiložena:
  a) analýza rizik a navržená zmírňující opatření dle ust. 2, písm. b);
  b) pravidla provozu plánování posádek, tj. změny v minimálním požadovaném složení posádky pro využití dané výjimky
  c) dodatečná omezení pro piloty s částečnou nedávnou praxí, využití jiných než FFS D simulátorů, včetně uvedení, o které piloty se jedná; a
  d) další podklady dle poradenského materiálu EASA uvedeného v odst. 1
 4. Žádost o výjimku bude podána dle postupu ÚCL:
  https://www.caa.cz/dokumenty/predpisy/udelovani-vyjimek-dle-cl-144-zakladniho-narizeni/

Poznámka: Žádáme provozovatele, aby při analýze rizik požadované ust. 2, písm. b) vycházeli z poradenského materiálu EASA uvedeného níže a zohlednili všechny uvedené položky analýzy.

Přílohy:

Poradenský materiál EASA

Text postupu ve formátu PDF

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Šéfredaktor

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Šéfredaktor