Upozornění k létání kluzáků ve výškách vyžadujících používání doplňkové dodávky kyslíku

V roce 2019 se staly 2 nehody kluzáků s fatálními následky, které si byly velmi podobné pravděpodobnou příčinou – hypoxií. Při obou byly prováděny lety s využitím vlnového proudění za pohořím Jeseníků ve velké výšce (4000 – 6500 m AMSL).

I. Letecká nehoda kluzáku SZD-42-2 Jantar 2B, poznávací značky SP-1492 na louce u obce Mnichov u Vrbna pod Pradědem ze dne 12. 10. 2019, kdy v závěrečné zprávě o odborném zjišťování příčin letecké nehody je uvedeno:

„Příčinou letecké nehody byl souběh faktorů, kdy pilot kluzáku s malými zkušenostmi s létáním nad 4000 m AMSL podcenil vliv hypoxie na lidský organismus. Pravděpodobně nevhodným použitím kyslíkového vybavení se dostal do stavu, ve kterém postupně ztrácel schopnost adekvátně reagovat na vzniklou kritickou situaci, která vedla k tomu, že se kluzák dostal až do režimu, který vedl k porušení konstrukční celistvosti za letu.“

V bodě 1.13 této závěrečné zprávy se mimo jiné uvádí:

„Pro let na vyšších letových hladinách, tedy nad tzv. prahem hypoxických poruch (4 000 m AMSL) je nutné použít vdechování kyslíku, a to buď maskou, polomaskou, případně tzv. kyslíkovými brýlemi, které jsou zavedeny do nosních otvorů. Dle údajů, které zjistila komise během šetření nehody, pilot nepoužíval výše uvedené prostředky, ale pouze hadičku zavedenou do dutiny ústní, neupevněnou, pouze drženou mezi zuby. …uváděný systém vdechování kyslíku pilotem byl zcela nesprávný a nelze jej obecně schvalovat pro let ve vyšší letové hladině.“

Celé znění závěrečné zprávy naleznete zde: https://uzpln.cz/incident/625

II. Závěrečná zpráva o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku ASW-19 poznávací značky OK-4481, u obce Ludvíkov ze dne 3. 11. 2019 stanovila jako příčinu nehody:

„ …ztráta schopnosti kontroly nad řízením kluzáku, která vedla k tomu, že kluzák přešel do sestupné, strmé zatáčky doprava. Důvod ztráty kontroly nebyl přesně stanoven, ale nemohla být vyloučena možnost, že se pilot stal neschopným v důsledku projevů hypoxie nebo únavy.“

Celé znění závěrečné zprávy naleznete zde: https://uzpln.cz/incident/624

Jako preventivní opatření Úřad pro civilní letectví doporučuje využít informační materiál EASA, který se týká prevence vzniku hypoxie a prezentaci na téma Hypoxie, kterou zpracoval MUDr. Petr Došel.


Požadavky na kyslíkové vybavení kluzáků a jeho provozování naleznete níže.

I. Rozhodnutí výkonného ředitele č. 2003/13/RM, CS-22, Certifikační specifikace pro kluzáky a motorové kluzáky

CS 22.1441 Kyslíkové vybavení a dodávka kyslíku

(a) Kyslíkové vybavení musí být schváleno.

(b) Kyslíkové vybavení nesmí svojí existencí, způsobem činnosti ani svým vlivem na jiné součásti představovat nebezpečí.

(c) Posádka musí mít k dispozici prostředky, jak během letu snadno zjistit, jaké množství kyslíku je v každém zdroji dodávky.

(d) Kyslíkové láhve musí být zastavěny tak, aby při havarijním přistání nepředstavovaly nebezpečí.

CS 22.1449 Prostředky pro určení použití kyslíku

Musí být k dispozici prostředky umožňující posádce určit, zda je do dávkovacího vybavení dodáván kyslík.

II. Vyhláška č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví

Příloha 1 A.

Letadlové části a zařízení a letecká pozemní zařízení, které mohou být použity v civilním letectví, jen pokud byla úřadem schválena nebo uznána jejich způsobilost k použití v civilním letectví

1. Letadlové části a zařízení, pro něž Úřad schválil nebo uznal normy minimální
požadované výkonnosti jako podklad pro schválení jejich způsobilosti pro univerzální cílové použití (tj. jejich použití není omezeno na konkrétní schválený typ letadla nebo jeho součásti),:

1.16 kyslíková soustava: kyslíkové masky posádky, regulátory kyslíku

2. Letadlové části a zařízení schvalované pro použití na konkrétním typu letadla nebo jeho součásti, které budou nebo mohou být vyráběny jako výměnné nebo modifikační části pro zástavby na schváleném typu letadla nebo jeho součásti a jejichž způsobilost je ověřována v rámci těchto soustav:

2.7 kyslíkové soustavy

III. Nařízení Komise (EU) 2018/1976, Pravidla pro provoz kluzáků

SAO.GEN.130 Povinnosti velícího pilota

Velící pilot:

l) nepokračuje v letu dál než k nejbližšímu letišti nebo provoznímu místu s přípustným počasím, pokud jeho způsobilost k výkonu služby je výrazně snížena z důvodů, jako jsou nemoc, únava, nedostatek kyslíku nebo jakákoli jiná příčina;

SAO.OP.150 Použití doplňkové dodávky kyslíku

Velící pilot zajistí, aby všechny osoby na palubě používaly doplňkovou dodávku kyslíku, kdykoli určí, že v nadmořské výšce zamýšleného letu by nedostatek kyslíku mohl zhoršit jejich schopnosti nebo by pro ně mohl mít škodlivý účinek.

AMC1 SAO.OP.150 Použití doplňkové dodávky kyslíku

Pokud velící pilot nemůže určit, jak by mohl nedostatek kyslíku ovlivnit osoby na palubě, měl by zajistit, aby všechny osoby na palubě používaly doplňkovou dodávku kyslíku po jakoukoli dobu, kdy je tlaková nadmořská výška nad 10 000 ft.

SAO.IDE.115 Doplňková dodávka kyslíku

Kluzáky, pro které je předepsána dodávka kyslíku v souladu s článkem SAO.OP.150, musí být vybaveny zásobníky kyslíku a dýchacími přístroji, které zajistí požadované množství a dodávku kyslíku.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Odbor provozu letadel

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Odbor provozu letadel