Požadavky na výkonnost a provozní omezení vrtulníků

Požadavky na výkonnost a provozní omezení vrtulníků při provádění leteckých prací jsou stanoveny Dodatkem O leteckého předpisu L 6/III.

Letecké práce:

  1. ve stavebnictví v hustě osídleném nehostinném prostředí, prováděných vrtulníky certifikovanými v kategorii A provozovanými v 1. třídě výkonnosti,
  2. v nehostinném prostředí, prováděných vrtulníky certifikovanými v kategorii A, nebo B, provozovanými ve 3. třídě výkonnosti,

je provozovatel oprávněn provádět pouze s povolením Úřadu pro civilní letectví.


K podání žádosti o povolení výše uvedeného provozu doporučujeme použít příslušné formuláře.

Formuláře

Formuláře jsou vytvořeny ve formátu určeném pro vyplnění v počítači.

CAA-F-SL-022-1-16, Žádost o souhlas s prováděním leteckých prací ve stavebnictví v hustě osídleném nehostinném prostředí vrtulníkem certifikovaným v kategorii A provozovaným v 1. třídě výkonnosti.

CAA-F-SL-023-1-16, Žádost o povolení leteckých prací v nehostinném prostředí vrtulníkem certifikovaným v kategorii A nebo B, provozovaným ve 3. třídě výkonnosti.


UPOZORNĚNÍ: Výše uvedený postup se vztahuje pouze na činnosti, které jsou považovány za letecké práce (dle § 20 vyhlášky č. 108/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a/nebo vrtulníky, které NESPADAJÍ do působnosti nařízení EP a Rady (ES) č. 216/2008 (základní nařízení) a prováděcích pravidel k němu. To znamená na činnosti dle čl. 1, odst. 2, písm. a) a/nebo vrtulníky dle Přílohy II (tzv. Annexovaná letadla) tohoto nařízení.

Provozovatel provozující vrtulníky spadající do působnosti základního nařízení provádí výše uvedené činnosti (zvláštní provoz – SPO) v souladu s nařízením (EU) č. 965/2012. V případě, že se jedná o:

  1. Vysoce rizikový zvláštní obchodní provoz, musí provozovatel získat povolení ÚCL. Více informací a žádost o toto povolení naleznete na stránce Zvláštní provoz (SPO) dle pravidel EU.
  2. Zvláštní NEobchodní provoz složitým motorovým letadlem (vrtulníkem) provozovatel postupuje a provozuje vrtulník zejména v souladu s Částí-SPO k nařízení (EU) č. 965/2012 a Hlavou E k této části. Požadavky na výkonnost a provozní kritéria jsou uvedena v bodě SPO.POL.146. 
  3. Zvláštní NEobchodní provoz jiným než složitým motorovým letadlem (vrtulníkem) provozovatel postupuje a provozuje vrtulník v souladu s Částí-NCO k nařízení (EU) č. 965/2012 a Hlavou E k této části. Požadavky na výkonnost a provozní kritéria jsou uvedena v bodě NCO.SPEC.175.  

Více informací o použitelnosti příslušných pravidel můžete také nalézt v rozhodovacím diagramu pro provozovatele SPO.


Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Odbor provozu letadel

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Odbor provozu letadel