Všeobecné letectví na stránkách EASA

V souvislosti s problematikou všeobecného letectví doporučujeme věnovat pozornost webovým stránkám EASA (http://easa.europa.eu/easa-and-you/general-aviation/general-aviation-road-map), kde mají uživatelé možnost seznámit se s připravovanými nebo aktuálními změnami regulačního rámce, s praktickými přehledy k usnadnění orientace v regulačním rámci, s prezentacemi EASA k problematice a s novinkami z oblasti všeobecného letectví.


Všeobecné letectví (GA) je pro EASA vysokou prioritou. EASA věnuje k vytvoření jednodušších a lepších pravidel pro všeobecné letectví nemalé úsilí a zdroje. Uznávajíce důležitost všeobecného letectví a jeho podíl na bezpečném evropském leteckém systému jako celku, vytvořila EASA ve spolupráci s Evropskou komisí a dalšími zúčastněnými subjekty strategii pro regulaci GA (tzv. GA Road Map).


EASA uznává, že stávající předpisy, které mají dopad na oblast GA, nemusí být nutně oblasti GA přiměřené z hlediska souvisejících rizik. Některé z těchto předpisů byly primárně určeny na pokrytí náročnějších činností (z hlediska bezpečnosti), jako je provoz obchodní letecké dopravy. Kromě toho regulace předpisy nemusí vždy nutně představovat nejlepší nástroj pro zlepšení bezpečnosti v oblasti GA; mohou být použity také jiné nástroje, jako např. propagační materiály týkající se nejrůznějších témat, která mají spojitost s bezpečností.


Agentura si klade za cíl přinést pozitivní změnu v oblasti GA, a to pokud možno zjednodušením stávajících předpisů, zavedením flexibilních opatření tam, kde je to nutné, a bezpečnostní kampaní k řešení bezpečnostních rizik. Tento úkol je dlouhodobý a společný – může být pouze výsledkem řady koordinovaných a harmonizovaných činností jak ze strany EASA, Evropské komise, členských států, vnitrostátních leteckých úřadů, tak sdružení a klubů.