Praktické informace

Pravidla EU


Přehled přechodových období pro zavedení požadavků EU pro provoz letadel

Opatření ÚCL související s termínem použití Přílohy VI (Část-NCC) a Přílohy VII (Část-NCO) k nařízení (EU) č. 965/2012


Manuál provozovatele NCC/NCO

Manuál provozovatele SPO

Rozhodovací diagram pro provozovatele SPO

Systém řízení dle pravidel EU – NCC a SPO provozovatelé (nesložité organizace)


Požadavek na provedení změn v provozní příručce provozovatelů leteckých prací

Vzor provozní příručky pro NCC provozovatele (nesložité organizace) – Vzor zpracovaný agenturou EASA naleznete na – https://www.easa.europa.eu/easa-and-you/air-operations/non-commercial-operations-ncc-complex-motor-powered-aircraft.


Lety se sdílenými náklady – otázky a odpovědi.

Provádění soutěžních letů, leteckých veřejných vystoupení a akrobatických letů dle nařízení (EU) č. 965/2012


Národní pravidla

Obsah Provozní příručky – letecké práce

Výsadková letadla

Informace o možnosti osvobození leteckých pohonných hmot od spotřební daně


Obecné

Sdělení ředitele Sekce letové a provozní Úřadu pro civilní letectví k pojmu „doba letu“

Sdělení ředitele Sekce letové – Vztah evropské a národní legislativy při rozhodování ve věcech neobchodního (NCC/NCO) a zvláštního (SPO) provozu.