Podmínky a postupy Alternativní způsoby průkazu

Podmínky a postupy

CAA-SL-102-n-16 – Podmínky pro provádění seznamovacích letů podle čl. 6, odst. 4a, písm. (c) nařízení (EU) č. 965/2012

Alternativní způsoby průkazu

Alternativní způsoby průkazu stanovené a/nebo používané Úřadem pro civilní letectví za účelem prokazování souladu s nařízením (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcími pravidly jsou uvedeny na stránce – Předpisy\Alternativní způsoby průkazu.