fbpx

Letecké práce

Pro žadatele o vydání, změnu nebo prodloužení platnosti Povolení k provozování leteckých prací bezpilotními letadly uveřejňuje Úřad pro civilní letectví formulář žádosti a pokyny k jeho vyplnění.

Formulář CAA/F-SP-022-n/2018 – Žádost o povolení k provozování leteckých prací bezpilotním letadlem

Pokyny k vyplnění Formuláře CAA/F-SP-022-n/2018 – Žádost o povolení k provozování leteckých prací bezpilotním letadlem


Žádost o prodloužení platnosti Povolení k provozování leteckých prací bezpilotními letadly je třeba podat alespoň 30 dnů před skončením platnosti povolení, nejdříve však 12 měsíců před koncem platnosti povolení. Kromě povinných náležitostí žádosti vyplňuje žadatel pouze ty položky formuláře, kde dochází ke změnám oproti předchozí žádosti. Přílohami žádosti jsou v tomto případě pouze:

  • kopie deníků v rámci leteckých prací provozovaných letadel nebo rovnocenných dokumentů za dobu platnosti Povolení k provozování leteckých prací;
  • kopie osvědčení o uzavřeném pojištění odpovědnosti spojené s provozem bezpilotních letadel dle nařízení (ES) č. 785/2004 v platném znění;
  • aktuální přehled letadel provozovaných v rámci leteckých prací; a
  • aktuální přehled pilotů zapojených do leteckých prací.

Za účelem usnadnění vypracování a především formálního sjednocení dokládané dokumentace Úřad dále uveřejňuje šablonu provozní příručky pro letecké práce s bezpilotními systémy provozovanými podle Doplňku X leteckého Předpisu L 2 a dále příslušné pokyny pro její zpracování.

Šablona provozní příručky pro letecké práce s bezpilotními systémy

Pokyny pro zpracování provozní příručky pro letecké práce s bezpilotními systémy provozovanými podle Doplňku X leteckého Předpisu L 2Doplněk X leteckého předpisu L 2, Pravidla létání, je dostupný na stránkách Letecké informační služby.

Další praktické informace naleznete na stránce Odpovědi na nejčastější otázky (FAQ).