fbpx

Letecké činnosti pro vlastní potřebu

Pro žadatele o vydání, změnu nebo prodloužení platnosti Povolení k provozování leteckých činností pro vlastní potřebu bezpilotními letadly uveřejňuje Úřad pro civilní letectví formulář žádosti a pokyny k jeho vyplnění. Formulář žádosti umožňující elektronické vyplnění naleznete níže na této stránce. 

Formulář žádosti o povolení k provozování leteckých činností pro vlastní potřebu bezpilotním letadlem (CAA-F-SP-019-n/2018)

Pokyny k vyplnění formuláře žádosti o povolení k provozování leteckých činností pro vlastní potřebu bezpilotním letadlem


Pro zpracování Příloh 9 až 11 žádosti je vyžadováno dodržení struktury dokumentů dle „Pokynů pro zpracování provozní příručky pro letecké práce s bezpilotními systémy provozovanými podle Doplňku X leteckého Předpisu L 2″. 


Žádost o prodloužení platnosti Povolení k provozování leteckých činností pro vlastní potřebu bezpilotními letadly je třeba podat alespoň 30 dnů před skončením platnosti povolení, nejdříve však 12 měsíců před koncem platnosti povolení. Kromě povinných náležitostí žádosti vyplňuje žadatel pouze ty položky formuláře, kde dochází ke změnám oproti předchozí žádosti. Přílohami žádosti jsou v tomto případě pouze:

  • kopie deníků v rámci leteckých činností pro vlastní potřebu provozovaných letadel nebo rovnocenných dokumentů za dobu platnosti Povolení k provozování leteckých činností pro vlastní potřebu;
  • kopie osvědčení o uzavřeném pojištění odpovědnosti spojené s provozem bezpilotních letadel dle nařízení (ES) č. 785/2004 v platném znění;
  • aktuální přehled letadel provozovaných v rámci leteckých činností pro vlastní potřebu; a
  • aktuální přehled pilotů zapojených do leteckých činností pro vlastní potřebu.

Doplněk X leteckého předpisu L 2, Pravidla létání, je dostupný na stránkách Letecké informační služby.

Další praktické informace naleznete na stránce Odpovědi na nejčastější otázky (FAQ).