fbpx

Povolení k létání bezpilotního letadla – žádost o vydání, prodloužení platnosti nebo změnu údajů povolení

Pro žadatele o vydání Povolení k létání bezpilotního letadla, včetně případu žádosti o prodloužení platnosti nebo žádosti o změnu již vydaného povolení, uveřejňuje Úřad pro civilní letectví formulář žádosti a pokyny k jeho vyplnění.

Formulář CAA/F-SP-021-n/2018 – Žádost o evidenci pilota, letadla bez pilota a povolení k létání

Pokyny pro vyplnění žádosti o evidenci pilota, letadla bez pilota a povolení k létání


V případě zamýšleného využití bezpilotního letadla k jiným než rekreačním a sportovním účelům mají žadatelé možnost využít šablonu Části B a F provozní příručky pro letecké práce s bezpilotními letadly provozovanými podle Doplňku X leteckého Předpisu L 2. Šablona provozní příručky a pokyny k jejímu vyplnění se nachází na webové stránce zde.Žádost o prodloužení platnosti Povolení k létání je třeba podat alespoň 30 dnů před skončením platnosti povolení, nejdříve však 6 měsíců před koncem platnosti povolení. Kromě povinných náležitostí žádosti vyplňuje žadatel pouze ty položky formuláře, kde dochází ke změnám oproti předchozí žádosti. Přílohami žádosti jsou v tomto případě pouze:

  • kopie deníku letadla nebo rovnocenného dokumentu za dobu platnosti Povolení k létání; a
  • kopie osvědčení o uzavřeném pojištění odpovědnosti spojené s provozem bezpilotního letadla dle nařízení (ES) č. 785/2004 v platném znění.


Doplněk X leteckého předpisu L 2, Pravidla létání, je dostupný na stránkách Letecké informační služby.

Další praktické informace naleznete na stránce Odpovědi na nejčastější otázky (FAQ).