fbpx

Balóny bez pilota na palubě

V souvislosti s provozem balónů bez pilota na palubě, konkrétně zkušenostmi s tímto druhem provozu a jeho vlivem na bezpečnost a hospodárnost letového provozu i bezpečnost osob a majetku na zemi, jsou uplatňovány požadavky leteckého předpisu L 2 – Pravidla létání. 

Tato regulace, dostupná též na internetové stránce http://lis.rlp.cz/predpisy/predpisy/index.htm, minimalizuje nebezpečí vyplývající z provozu balónů bez pilota na palubě a dále stanovuje podrobnější provozní podmínky pro:

  • volné balóny bez pilota na palubě se zátěží (v části Dodatek 5),
  • volné balóny bez pilota na palubě bez zátěže (v části Doplněk R) a
  • upoutané balóny bez pilota na palubě (také v části Doplněk R).


Dodatek 5 i Doplněk R obsahují klasifikaci balónů bez pilota na palubě a přehledné tabulkové uspořádání požadavků v závislosti na parametrech balónů a jejich provozu.

Další informace k podmínkám provozu balónů bez pilota na palubě naleznete v části Návody / Odpovědi na nejčastější otázky (FAQ).


Pro žadatele o Povolení k letu balónu bez pilota na palubě uveřejňuje Úřad pro civilní letectví formulář žádosti.

Žádost o povolení k letu balónu bez pilota na palubě (CAA/F-SP-014-n/2016)