fbpx

Základní informace k regulačnímu rámci EU pro bezpilotní systémy

Letadla bez pilota na palubě (často ne zcela přesně označovaná jako „drony“) se stala nejdynamičtějším a nejrychleji rostoucím segmentem letectví. Jejich evoluce a stále se rozšiřující možnosti využití vedly k obrovskému nárůstu množství uživatelů, na což v zájmu zajištění nekonfliktního a bezpečného provozu, rozvoji společného trhu a ochrany soukromí, musela reagovat také legislativa, a to nejprve na národní a následně také na mezinárodní úrovni.

Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) společně s partnerskými úřady připravila společná evropská pravidla, jejichž přijetím harmonizovala podmínky provozu bezpilotních letadel napříč evropskými zeměmi.

Pro piloty a provozovatele bezpilotních letadel vyplývá z nové legislativy mimo jiné povinnost absolvovat registraci, online výcvik a přezkoušení teoretických znalostí formou testu. Vzhledem k rozdílům mezi národní a mezinárodní legislativou nejsou z těchto povinnosti vyjmuti ani piloti a provozovatelé, kteří dosud provozovali bezpilotní letadla podle národních regulačních rámců a byla jim vydána národní povolení – v České republice se to týká držitelů Povolení k létání, Povolení k provozování leteckých prací a Povolení k provozování leteckých činností pro vlastní potřebu vydaných Úřadem pro civilní letectví.

Aktuální informace k evropskému regulačnímu rámci pro bezpilotní systémy naleznete na webové stránce Úřadu pro civilní letectví https://www.caa.cz/provoz/letadla-bez-pilota-na-palube/priprava-spolecnych-evropskych-pravidel/. Tato stránka obsahuje výběr podstatných informací pro segment bezpilotních systémů a s ohledem na vývoj problematiky je průběžně aktualizována.