Základní informace

Po prvotním přihlášení, prostřednictvím Datové schránky, Identity občana atp. je potřeba vložit příslušné Registrační číslo provozovatele. Tímto je zajištěno, že subjekty s několika organizačními složkami mohou spravovat své profily separátně tak, jak umožňuje legislativa EU.

V sekci Profil můžete aktualizovat své kontaktní údaje a přidávat či odebírat Delegáty.

Delegátem je fyzická osoba zplnomocněná provozovatelem pro účely jeho zastupování ve věcech správních řízení podávaných prostřednictvím tohoto systému. Delegát se poté přihlásí pod svou identitou občana a využije registrační číslo příslušného provozovatele. Delegace je automaticky udělena, pokud ji provozovatel nezruší, na 6 měsíců. Veškeré aktualizace delegátů jsou vyhodnoceny vždy v 00:00 následujícího dne.

V sekci Seznam žádostí můžete vytvářet nové žádosti, spravovat podané žádosti a prohlížet si žádosti vyřízené.

Možné stavy žádostí jsou následující:

  • Nová – Před podáním: Žádost je rozpracována a uložena. Žádost je možné posléze smazat nebo podat.
  • Podaná: Žádost je podaná a čeká na přidělení zpracovatele.
  • Probíhá zpracování: Žádost má přiděleného zpracovatele a čeká na vyhodnocení. V tomto okamžiku je informace o zpracovateli uvedena v detailu rozhraní žádosti.
  • Návrh úprav: Zpracovatel žádosti navrhnul žadateli provedení úprav parametrů žádosti. Navržené úpravy si žadatel může prohlédnout v detailu žádosti.
  • Schválení návrhu úprav: Žadatel schválil navržené úpravy zpracovatele žádosti.
  • Ke schválení: Zpracovatel žádost vyhodnotil a připravil předmětné dokumenty k vypravení.
  • Schválená: Oprávnění k provozu bylo vydáno.
  • Zamítnutá: Bylo vydáno negativní rozhodnutí.
  • Řízení zastaveno: Správní řízení bylo ukončeno z jakéhokoli jiného důvodu (bezpředmětná žádost, žadatel vzal svou žádost zpět atp.)

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní