fbpx

Doporučené postupy pro stávající držitele povolení k provozování leteckých prací

Stávající držitelé povolení k provozování leteckých prací disponují provozní příručkou schválenou Úřadem pro civilní letectví, jejích obsah i forma sice zcela neodpovídá požadavkům společného evropského regulačního rámce na dokument ConOps; velká část jejích textů nicméně může být pro vytváření dokumentu ConOps efektivně využita. Pro snadnější orientaci v tom, které části dokumentu ConOps lze úplně nebo alespoň zčásti pokrýt texty schválené provozní příručky, doporučujeme využít dále uvedené pokyny. Pokyny jsou k dispozici v editovatelné podobě a mohou tedy sloužit i jako šablona dokumentu ConOps.

Materiál ÚCL k přípravě ConOps