Provozovatel bezpilotního systému

Na základě čl. 14 odst. 5 nařízení (EU) 2019/947 jsou povinni se registrovat provozovatelé bezpilotních systémů, kteří splňují některou z následujících podmínek:

a)  provozují v „otevřené“ kategorii některé z těchto bezpilotních letadel:

  • letadlo s maximální vzletovou hmotností 250 g nebo vyšší nebo letadlo, které v případě nárazu může na člověka přenést kinetickou energii vyšší než 80 joulů;
  • letadlo, které je vybaveno čidlem schopným zachycovat osobní údaje, ledaže je v souladu se směrnicí 2009/48/ES (tzn. nejedná se o „hračku“);

b)  jestliže provozují ve „specifické“ kategorii bezpilotní letadlo jakékoliv hmotnosti.

V registračním systému Úřadu pro civilní letectví se registrují fyzické osoby s bydlištěm v České republice a právnické osoby s hlavním místem podnikání v České republice. V registračním systému Úřadu pro civilní letectví se registrují provozovatelé, kteří mají hlavní místo podnikání, jsou usazeni nebo mají bydliště ve třetí zemi.

Provozovatel bezpilotních systémů nemůže být registrován více než v jednom členském státu EU.

Registraci provozovatele provedete na miniwebu ÚCL https://dron.caa.cz/.

Po provedení registrace obdrží provozovatel e-mailem dokument s přiděleným registračním číslem (poznávací značkou), kterým je povinen označit všechna provozovaná bezpilotní letadla.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní