Prodloužení platnosti a provedení změny národních povolení

Prodloužení platnosti národních povolení

Sdělením ředitele sekce provozní ze dne 31. 12. 2020 dochází k automatickému prodloužení platnosti povolení k létání, leteckým pracím a leteckým činnostem pro vlastní potřebu provozovaným letadlem bez pilota na palubě, jejichž platnost končí v průběhu roku 2021.

Platnost takto vydaných povolení je prodloužena automaticky do 1. 1. 2022. Držitelé povolení nemusí o prodloužení platnosti žádat.

sdělení ředitele SP

V této souvislosti se držitelé národních povolení upozorňují na povinnosti vyplývající z uplatňování  prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/947 ze dne 24. května 2019 o pravidlech a postupech pro provoz bezpilotních letadel, zejména na povinnost registrace provozovatele a pilota/pilotů postupem a nástroji dostupnými na webových stránkách Úřadu – viz https://dron.caa.cz/

Provedení změny povolení

Držitel povolení je povinen, v souladu s podmínkami vydaných rozhodnutí, oznámit Úřadu veškeré změny povolení, ke kterým na jeho straně došlo. Úřad rozhodne o případném vlivu na platnost povolení a o dalším postupu.

Upozornění – v případech, kdy dochází k trvalé ztrátě provozuschopnosti UAS, kterému bylo povolení vydáno (např. vlivem servisního zásahu a z něj vyplývající změny sériového čísla), platnost povolení automaticky zaniká a počínaje 31. 12. 2020 již Úřad nemá možnost změny v povolení zohlednit (od 31. 12. 2020 se národní povolení již nevydávají).

Další provoz UAS je tak možný výhradně podle společného evropského regulačního rámce.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní