fbpx

Postup žádosti o uznání způsobilosti dálkově řídícího pilota

(postup pro dálkově řídící piloty, kteří úspěšně absolvovali postup Úřadu pro ověření teoretických znalostí a praktických dovedností pilota a letových vlastností bezpilotního letadla pro odstranění tzv. žákovských omezení před 31. prosincem 2020 podle národního regulačního rámce pro provoz bezpilotních systémů)

Sdělení Úřadu pro civilní letectví k uznávání způsobilosti dálkově řídících pilotů, kteří jsou držiteli platných povolení k létání, pro provoz bezpilotních systémů v podkategorii A2

č. j. 6803-21-701 ze dne 22. června 2021

V dokumentu naleznete bližší informace k postupu a podmínky pro využití postupu uznání způsobilosti dálkově řídícího pilota.

Žádost o uznání způsobilosti dálkově řídícího pilota

CAA/F-SP-045-n/2020

Pokyny k vyplnění a podání žádosti jsou součástí formuláře.