Smí letadlo bez pilota, kterému bylo vydáno povolení k létání, létat nad lidmi (např. různá shromáždění osob, sportovní události, kulturní události apod.)?

Obecně v tuto chvíli ne (do doby, než technologie bezpilotních systémů dosáhnou přijatelné úrovně spolehlivosti a budou dostupné a prakticky implementované standardy, které by zajistily přijatelnou úroveň bezpečnosti letového provozu, osob a majetku na zemi a životního prostředí).

Výjimkou mohou být osoby přímo zapojené do provozu bezpilotního letadla za předpokladu splnění dvou základních podmínek:

a)      přijetí přiměřených opatření proti ohrožení předmětných subjektů; a

b)      uzavření dohody zúčastněných pilotů a těchto osob. Dohoda by měla ve vlastním zájmu provozovatele mít písemnou podobu pro případ zpětného dokazování. Tato dohoda však nezbavuje provozovatele a pilota odpovědnosti za způsobené škody.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní