fbpx

Proč jsou tzv. „multikoptéry“ (kvadrokoptéry, hexakoptéry, oktokoptéry, atd.) považovány z pohledu klasifikace letadel za vrtulníky?

Tato klasifikace byla přijata s ohledem na zavedenou klasifikaci letadel dle Tabulky 1 a definice vrtulníku v Příloze (Annexu) 7 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví organizace ICAO (Mezinárodní organizace pro civilní letectví), potažmo dle Přílohy 2 a definice vrtulníku v Leteckém předpisu L 7 –  Poznávací značky letadel (znění Annexu 7 přijaté Českou republikou zastoupenou Ministerstvem dopravy).

Při klasifikaci těchto letadel bylo také vycházeno z mezinárodní spolupráce jak v rámci ICAO, tak v rámci JARUS (Sdružení úřadů pro předpisovou činnost v oblasti bezpilotních systémů).