Podle kterého předpisu se řídí provoz bezpilotních letadel / systémů?

Obecně provoz bezpilotních systémů v České republice upravuje zejména Doplněk X – Bezpilotní systémy, Předpisu L 2 – Pravidla létání.

Specifické druhy provozu bezpilotních systémů (balóny bez pilota na palubě) pak upravuje Dodatek 5 – Volné balóny bez pilota na palubě se zátěží a dále Doplněk R – Podmínky pro provoz balónů bez pilota na palubě (oba dokumenty jsou součástí Předpisu L 2 – Pravidla létání).

Mezinárodní provoz bezpilotních systémů upravuje Dodatek 4 – Systémy dálkově řízeného letadla, Předpisu L 2 – Pravidla létání.

Všechny výše zmiňované dokumenty (části leteckého předpisu L 2, Pravidla létání) jsou zdarma dostupné k nahlédnutí mj. na stránkách letecké informační služby http://lis.rlp.cz/.

Závaznost výše uvedených dokumentů vyplývá ze zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví ve znění pozdějších předpisů (dále jen „letecký zákon“) a dále z prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu (č. 108/1997 Sb., dále jen „vyhláška“).

Podmínky provozu a nutnost získání povolení k létání letadla bez pilota na palubě pak vyplývají z § 52 leteckého zákona.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní