fbpx

Kde se nachází jaký druh vzdušného prostoru? (TMA, CTR, ATZ, zakázané, nebezpečné, vyhrazené, atd.)

K předletové přípravě lze využít aktuální letecké mapy ICAO, příp. praktický mapový nástroj AisView Letecké informační služby (LIS) Řízení letového provozu ČR, s.p. na webových stránkách http://lis.rlp.cz.

Letištní provozní zóna (ATZ) 

názorně viz Obrázek 1, otázka “Je nějak omezen provoz bezpilotních letadel v blízkosti letišť?”

Letištní provozní zóna ATZ (Aerodrome traffic zone) je zřízena na letištích, kde není poskytována služba řízení letového provozu. Je vymezena horizontálně kružnicí (nebo její částí) o poloměru 3 NM (5,5 km) od vztažného bodu letiště a vertikálně zemským povrchem a nadmořskou výškou 4 000 ft (1 200 m), pokud ÚCL nestanoví jinak. Zasahuje-li vertikálně nebo horizontálně do takto vymezeného prostoru vzdušný prostor třídy C nebo D, nebo zakázaný prostor, tvoří hranice ATZ hranice těchto prostorů. Do výšky 300 m AGL je ATZ vzdušný prostor třídy G, nad tuto výšku se jedná o třídu E.

ATZ jsou vyznačeny v letecké mapě ICAO, nikoliv však v mapové aplikaci AisView. Lze využít seznam všech letišť v ČR, okolo kterých se ATZ nachází a který je uveden ve VFR příručce (dostupné k nahlédnutí na webových stránkách http://lis.rlp.cz/vfrmanual/).

Provoz bezpilotních letadel a/nebo modelů letadel v ATZ lze provádět na základě splnění podmínek provozovatele letiště a je zapotřebí jej koordinovat s letištní letovou informační službou (AFIS) či stanovištěm poskytování informací známému provozu nebo provozovatelem letiště (není-li služba AFIS nebo poskytování informací známému provozu zajištěno). Bližší informace k podmínkám provozu v ATZ viz ust. 7.1 b), Doplněk X, Předpis L 2 – Pravidla létání. 

Řízený okrsek (CTR)

názorně viz Obrázek 2, otázka “Je nějak omezen provoz bezpilotních letadel v blízkosti letišť?”

Řízený okrsek CTR (Control zone) je řízený vzdušný prostor, sahající od povrchu země do nadmořské výšky 1 500 m. V CTR je poskytována služba řízení letového provozu a jedná se o vzdušný prostor třídy D.

Horizontální hranice CTR jsou vyznačeny v letecké mapě ICAO nebo v aplikaci AisView. Bližší informace k podmínkám provozu v CTR viz ust. 7.1 c), Doplněk X, Předpis L 2 – Pravidla létání.

Koncová řízená oblast (TMA)

Koncová řízená oblast TMA (Terminal control area) je řízená oblast ustanovená obvykle v místech, kde se tratě letových provozních služeb sbíhají v blízkosti jednoho nebo více hlavních letišť. Spodní hranice TMA je obvykle od 300 m nad terénem, horní hranice je různá a sahá až do letové hladiny FL 165 (4 950 m) a jedná se o vzdušný prostor třídy C nebo D.

Hranice TMA jsou vyznačeny v letecké mapě ICAO nebo v aplikaci AisView.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní