Kde je možné bezpilotní letadla (UA) provozovat?

Provoz UA je obecně umožněn ve vzdušném prostoru třídy G. Tento vzdušný prostor sahá od země do výšky 300 m nad zemí.

Let ve větších výškách než 300 m nad zemí je v současné době možné provádět pouze v rámci prostorů ATZ, případně CTR (informace o těchto prostorech viz otázka č. 9) za podmínek stanovených předpisem (ust. 7, Doplněk X, Předpis L 2 – Pravidla létání), nebo na základě zvláštního povolení ÚCL.

Provoz bezpilotního letadla a/nebo modelu letadla nesmí být prováděn v zakázaných (označovaných LKP), nebezpečných (označovaných LKD) a jiným uživatelem aktivovaných omezených (označovaných LKR), dočasně rezervovaných (označovaných LKTRA) a dočasně vyhrazených (označovaných LKTSA) prostorech s výjimkou, kdy tak povolí ÚCL.

Provoz bezpilotního letadla a/nebo modelu letadla nesmí být prováděn ve větší přímé vzdálenosti od pilota nebo pozorovatele, než která pilotovi nebo pozorovateli umožní trvalý nezprostředkovaný vizuální kontakt (vyjma pomůcek předepsaných lékařem) a plnou schopnost letadlo bezpečně řídit a vyhýbat se jinému provozu (nestačí vidět vlastní UA pouze jako bod na obloze).

Provoz bezpilotního letadla a/nebo modelu letadla nesmí být prováděn v menší než bezpečné vzdálenosti od osob, staveb a hustě osídleného prostoru (viz otázka č. 10). Obecné hodnoty udává ust. 16, Doplněk X, Předpis L2 – Pravidla létání.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní