fbpx

Jaký je rozdíl mezi bezpilotním letadlem a balónem bez pilota na palubě?

Třídění letadel dle jednotlivých druhů stanovuje Příloha 2 Předpisu L 7. Balóny jsou obecně druhem letadel, tudíž i balóny bez pilota na palubě jsou bezpilotními letadly. Provozní požadavky závazné pro všechny balóny bez pilota na palubě (včetně rekreačního využití) upravuje Dodatek 5 – Volné balóny bez pilota na palubě se zátěží a dále Doplněk R – Podmínky pro provoz balónů bez pilota na palubě (oba dokumenty jsou součástí Předpisu L 2 – Pravidla létání).