Jaká vzdálenost je z pohledu ÚCL považována za bezpečnou?

Bezpečnou vzdáleností je myšlena taková horizontální vzdálenost mezi dálkově řízeným letadlem a subjektem ochrany, která i v případě nastalé nouzové situace vyloučí ohrožení bezpečnosti létání ve společném vzdušném prostoru, osob a majetku na zemi a životního prostředí.

V případě letadel, která neprošla standardním postupem osvědčování letové způsobilosti a nebylo jim vydáno osvědčení letové způsobilosti, je v této souvislosti potřeba počítat s tím, že letadlo může selhat a ukončit let v jakémkoliv okamžiku a prakticky tedy není možné tyto subjekty ochrany přelétat.

Za stanovení konkrétní bezpečné vzdálenosti a za její dodržení odpovídá pilot s tím, že za žádných okolností nesmí být překročeny minimální bezpečné vzdálenosti, stanovené předpisem a příslušným Povolením k létání, vydaným Úřadem. V průběhu procesu, vedoucího k vydání povolení k létání letadla bez pilota, mohou být (s ohledem na informace získané posouzením konkrétního bezpilotního systému, provozovatele a schopností dálkově řídící posádky) Úřadem stanoveny individuální provozní podmínky a omezení, včetně minimálních bezpečných vzdáleností.

Pro kategorii bezpilotních letadel (do 7 kg MTOM), zejména pro vrtulníky všech typů, včetně tzv. (multi)koptér, předpis konkrétní minimální bezpečné vzdálenosti neuvádí a tyto jsou řešeny výhradně formou individuálních provozních podmínek a omezení v rámci procesu vydávání povolení k létání. V těchto případech zpravidla platí, že letadlo musí během všech režimů letu dodržovat minimální horizontální vzdálenost od subjektů uvedených v bodech ust. 16 g), Doplňku X, Předpisu L2 minimálně dvakrát větší než je jeho aktuální výška letu nad zemským povrchem, avšak ne méně než:

  • 10 m pro bod i) (od osob při vzletu a přistání);
  • 30 m pro bod ii) (od osob během letu);
  • 50 m pro bod iii) (od hustě osídleného prostoru během letu).

V případech, kdy bude provozovatelem bezpilotního systému vyžadováno povolení k provozu nad rámec příslušných provozních podmínek a omezení, záleží výhradně na žadateli, zda přesvědčí Úřad o zajištění požadavků na bezpečnost provozu bezpilotního systému (např. osvědčením letové způsobilosti, dodatečnými bezpečnostními prvky, letovými zkouškami, bezpečnostní analýzou, apod.).

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní