Co jsou to ochranná pásma letiště?

Ochrannými pásmy letiště jsou pro zjednodušení a výhradně pro účely Doplňku X Předpisu L 2 myšlena pouze Ochranná pásma s výškovým omezením staveb, jež jsou obecně definována ust. 11.1.4, Předpisu L 14 (názorně viz Obr. 1 a 2 níže).

Obecně existuje ochranných pásem letišť celá řada (podrobněji viz Hlava 11, Předpisu L 14), ale jejich aplikace na provoz bezpilotních letadel a/nebo modelů letadel se jeví jako neúčelná. Ochranná pásma (OP) jako taková jsou obecně upravena dle § 37 leteckého zákona.

Pojem „ochranná pásma letišť“ se výhradně dotýká provozovatelů bezpilotních letadel a/nebo modelů letadel s maximální vzletovou hmotností do 0,91 kg, kdy je prostřednictvím tohoto předpisového rámce umožněno provozovat letadla předmětné kategorie i ve vzdálenosti menší než 5,5 km od letiště (myšleno od vztažného bodu letiště) bez nutnosti koordinace provozu. Ochranná pásma letišť tvoří vertikálně-horizontální hranici vzdálenosti od letiště a výšky nad zemí, v ostatních případech je výška letu omezena na 100 m nad zemským povrchem (viz znění souvisejících ustanovení Doplňku X).

Pro informace o vymezení Ochranných pásem s výškovým omezením staveb (dle výše uvedeného označených obecně jako ochranná pásma letišť) je možné se obrátit na Úřad pro civilní letectví, na provozovatele příslušného letiště, příp. na místní úřady územního plánování.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní