fbpx

Co je to vzletová hmotnost bezpilotního letadla a maximální vzletová hmotnost bezpilotního letadla?

Vzletovou hmotností bezpilotního letadla a/nebo modelu letadla se rozumí celková hmotnost bezpilotního letadla a/nebo modelu včetně vybavení, provozních náplní, paliva a případného nákladu před zahájením vzletu.

Maximální vzletovou hmotností bezpilotního letadla a/nebo modelu letadla se rozumí maximální vzletová hmotnost bezpilotního letadla schválená v rámci povolení k létání vydaného Úřadem pro civilní letectví, bylo-li toto povolení vydáno. V ostatních případech se prakticky jedná o vzletovou hmotnost.

Maximální vzletová hmotnost tedy vyjadřuje hmotnostní limit, zatímco vzletová hmotnost vyjadřuje aktuální hmotnost před zahájením vzletu. Vzletová hmotnost může být stejná jako maximální vzletová hmotnost nebo nižší; nesmí však být vyšší.