Chci provozovat bezpilotní letadlo / systém, jak mohu postupovat?

Obecný postup se skládá z následujících kroků:

1. Fáze – získání povolení k létání letadla bez pilota na palubě (i modelu letadla nad 20 kg)

 § 52 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví ve znění pozdějších přepisů – dále jen „letecký zákon“

a)    Podání žádosti včetně příloh (Formulář žádosti o PKL), pokyny k vyplnění formuláře žádosti (Pokyny pro vyplnění žádosti);

b)    Vyhodnocení dodaných dokumentů;

c)    Výzva k zaplacení správního poplatku (4 000,- Kč – položka č. 51 písm. b) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích/ modely letadel 2 000,- Kč – položka č. 51 písm. c) téhož zákona);

d)    Vydání Rozhodnutí o vydání Povolení k létání letadla bez pilota s omezeními „pilot – žák“ a následně po jeho nabytí právní moci vydání samotného Povolení k létání letadla bez pilota se stejnými omezeními;

e)    Podání žádosti o změnu Povolení k létání (žádosti o odstranění tzv. „žákovských“ omezení);

f)    Přezkoušení teoretických znalostí a praktických dovedností pilota, fyzická kontrola systému;

g)    Výzva k zaplacení správního poplatku (400,- Kč – položka č. 51 písm. e) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích/ modely letadel 200,- Kč – položka č. 51 písm. f) téhož zákona);

h)    Vydání Rozhodnutí o vydání/ nevydání Povolení k létání letadla bez pilota a následně v kladném případě po jeho nabytí právní moci vydání samotného Povolení k létání letadla bez pilota.

V případě, že zamýšleným účelem provozu bezpilotního systému je provozování leteckých prací (§ 73 leteckého zákona) a/nebo leteckých činností pro vlastní potřebu (§ 76 leteckého zákona), je zapotřebí získání dalšího zvláštního povolení. Obecný postup k získání těchto povolení se skládá z následujících kroků:

2. Fáze – získání povolení k provozování leteckých prací nebo leteckých činností pro vlastní potřebu

a)      Podání žádosti včetně příloh

  • formulář žádosti o vydání povolení k provozování leteckých prací je dostupný ZDE, pokyny k vyplnění formuláře žádosti jsou dostupné ZDE;
  • formulář žádosti o vydání povolení k provozování leteckých činností pro vlastní potřebu je dostupný ZDE, pokyny k vyplnění formuláře žádosti jsou dostupné ZDE;

b)      Vyhodnocení dodaných dokumentů;

c)       Výzva k zaplacení správního poplatku (10 000,- Kč – položka č. 51 písm. a) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích);

d)      Vydání Rozhodnutí o vydání/ nevydání Povolení k provozování leteckých prací / leteckých činností pro vlastní potřebu bezpilotním letadlem a následně v kladném případě po jeho nabytí právní moci vydání samotného Povolení.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní