fbpx

Procesní schéma vydávání povolení k leteckým činnostem prováděným bezpilotními letadly

Pro snadnější orientaci v problematice vydávání povolení k leteckým činnostem prováděným bezpilotními letadly můžete využít praktické procesní schéma níže.


Procesní schéma přehledným způsobem znázorňuje a charakterizuje dílčí procesy vedoucí k získání příslušnýchPovolení k létání a Povolení k provozování leteckých prací, resp. leteckých činností pro vlastní potřebu.


Toto schéma umožňuje prostřednictvím přímých odkazů v obrázku rychlý přístup ke všem zásadním souvisejícím dokumentům k praktickému využití, jako jsou příslušné postupy, formuláře žádostí, pokyny k jejich vyplnění, apod.

Odkazy jsou aktivní v PDF verzi schématu, kterou můžete stáhnout pod následujícím odkazem:

Procesní schéma vydávání povolení k leteckým činnostem prováděným bezpilotními letadly