fbpx

Prodloužení platnosti Osvědčení examinátora kluzáků

Na základě FCL.1025 a v souladu se směrnicí pro standardizaci examinátorů CAA-ZLP-132, čl. 3.1 je nutné absolvovat v době platnosti osvědčení EAofC – hodnocení starším examinátorem.

Pro provedení těchto EAofC FE(S) ÚCL pověřil 13 starších examinátorů, kteří jsou uvedeni v seznamu „examinátoři – kluzáky“. Termíny hodnocení si FE(S) sjedná s hodnotitelem – starším examinátorem individuálně. Hodnocení starším examinátorem je nutné realizovat do 31.3.2021, kdy končí většina vydaných osvědčení FE(S).