Oddělení dozoru výcvikových organizací

jménotelefone-mail
Ing. Martin Cízl (ved.)225 421 626cizl@caa.cz
Ing. Kateřina Dostálová225 421 852dostalova@caa.cz
Ing. Markéta Rabajdová225 421 719rabajdova@caa.cz
Ing. Tomáš Kulhánek225 421 852kulhanekt@caa.cz

Oddělení dozoru výcvikových organizací úzce spolupracuje při své činnosti zejména s oddělením inspektorů pilotů odboru obchodní letecké dopravy a s příslušnými odděleními inspektorů sekce technické.

V rámci své působnosti plní následující úkoly:

 • zpracovává administrativní záležitosti přidělené ředitelem odboru;
 • posuzuje použití a správné uplatnění platné legislativy ve své působnosti;
 • zpracovává postupy pro činnost oddělení letecký rejstřík a oddělení zkoušek personálu;
 • zpracovává směrnice, postupy a příručky inspektora pro provádění státního dozoru v oblasti způsobilosti leteckého personálu, ATO, a MTO;
 • zpracovává zkušební osnovy pro teoretické zkoušky leteckého personálu. Při této činnosti spolupracuje s výše uvedenými organizačními útvary odboru a sekce technické;
 • ve spolupráci s výše uvedenými organizačními útvary odboru a sekce technické provádí posuzování žádostí o prvotní vydání, změnu, rozšíření a obnovu Osvědčení o schválení ATO a MTO, zpracovává protokoly o zjištěných nedostatcích a návrhy na jejich odstranění;
 • zpracovává plány pro provádění průběžného státního dozoru držitelů Osvědčení o schválení ATO a MTO;
 • ve spolupráci s výše uvedenými organizačními útvary sekce letové a sekce technické provádí na základě žádostí dozorovaných organizací posuzování všech příruček a jejich změn ve své působnosti;
 • ve spolupráci s výše uvedenými organizačními útvary sekce letové a sekce technické provádí státní dozor držitelů Osvědčení o schválení ATO a MTO, zpracovává protokoly o zjištěných nedostatcích a návrhy na jejich odstranění. Předkládá řediteli odboru návrhy na změnu, pozastavení nebo odejmutí Osvědčení o schválení, je-li to nutné;
 • provádí příslušná řízení dle platné legislativy, předkládá řediteli odboru návrhy Rozhodnutí ve věci;
 • provádí dozor organizací pověřených zkouškami leteckého personálu, zpracovává protokoly o zjištěných nedostatcích a návrhy na jejich odstranění a podle uvážení se účastní pravidelných jednání pro tvorbu a aktualizaci databáze zkušebních otázek;
 • zadržuje průkazy způsobilosti dozorovaného leteckého personálu, bezodkladně o tom vyrozumí ředitele odboru;
 • kontroluje a eviduje úhradu poplatků za prováděné úkony;
 • provádí vyhodnocení opatření pro zachování rovnocenné úrovně bezpečnosti při udělování výjimek v souladu s čl. 14(4) a odchylek v souladu s čl. 14(6) a (7) nařízení (ES) č. 216/2008;
 • na základě rozhodnutí ředitele odboru a potřeb EASA se zúčastňuje jednání na národní a mezinárodní úrovni;
 • zajišťuje zpracovávání směrnic, příruček inspektora a dalších dokumentů pro výkon státního dozoru dle požadavků ředitele odboru;
 • plní další úkoly dle rozhodnutí ředitele odboru.
Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Odbor způsobilosti leteckého personálu

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Odbor způsobilosti leteckého personálu