Známý dodavatel letištních dodávek (KSAS)

Obecné informace

Úřad pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) nejmenuje známé dodavatele palubních zásob ani známé dodavatele letištních dodávek. Tyto subjekty jmenuje příslušný provozovatel letiště (v případě známého dodavatele letištních dodávek) či schválený dodavatel palubních zásob (v případě známého dodavatele palubních zásob).

Vůči Úřadu mají tyto subjekty pouze oznamovací povinnost v těchto případech:

 • Oznámení o úmyslu vykonávat činnost
 • Oznámení o změně bezpečnostního programu subjektu
  • Změna názvu společnosti, sídla atd.
  • Změna kontaktních údajů na osoby odpovědných za ochranu civilního letectví před protiprávními činy
  • Změna bezpečnostních postupů
 • Oznámení o ukončení, přerušení činnosti či odejmutí statusu jmenovacím subjektem

Tento druh oznámení zašlete Úřadu do datové schránky, e-mailem či můžete podat osobně na podatelně (kontaktní údaje níže). Výše zmíněné druhy písemností prosím adresujte konkrétně na:

Sekce provozní
Oddělení bezpečnostní

            

Kontaktní údaje:

Úřad pro civilní letectví                                                   podatelna@caa.cz

K letišti 1149/23, 161 00 Praha 6                                 Datová schránka: v8gaaz5

Schválení bezpečnostního programu a další podmínky pro splnění jmenování známého dodavatele palubních zásob anebo známého dodavatele letištních dodávek řeší subjekt napřímo se subjektem, u kterého má být jmenován.

Informace pro nové subjekty

V této části jsou popsány kroky, jak postupovat vůči Úřadu v případě, že chcete zahájit činnost známého dodavatele letištních dodávek anebo známého dodavatele palubních zásob.

 1. Zaslat Úřadu oznámení o úmyslu vykonávat činnost dle § 86c odst. 2 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví
  • Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá vykonávat činnosti známého dodavatele palubních zásob anebo známého dodavatele letištních dodávek, oznámí tuto skutečnost Úřadu alespoň 45 dní přede dnem zahájení výkonu této činnosti.
  • V oznámení uvést identifikační údaje osoby odpovědné za nakládání s citlivými informacemi (držitel platného dokladu o ověření spolehlivosti)
  • Vzor oznámení: dodavatele
 2. Vystavení rozhodnutí o stanovení základních opatření
  • Na základě oznámení (viz předcházející krok) Úřad vystaví subjektu rozhodnutí o stanovení základních opatření
  • Toto rozhodnutí je adresováno osobě, která je uvedena v oznámení a která je odpovědná za nakládání s citlivými údaji a je držitelem platného dokladu o ověření spolehlivosti
 3. Zpracování bezpečnostního programu
  • Po obdržení rozhodnutí o stanovení základních opatření vypracuje subjekt bezpečnostní program, který zašle ke schválení subjektu, který ho jmenuje
  • Poté schválený bezpečnostní program zašle Úřadu k evidenci

Informace pro stávající subjekty

Subjekty, které již mají status známého dodavatele letištních dodávek anebo známého dodavatele palubních zásob mají vůči Úřadu oznamovací povinnost v případě změny bezpečnostního programu nebo v případě oznámení o ukončení, přerušení činnosti či odejmutí statusu jmenovacím subjektem. 

 1. Oznámení o změně bezpečnostního programu
  • Spolu s oznámením o změně bezpečnostního programu zašle subjekt Úřadu i samotný bezpečnostní program
  • Úřad bezpečnostní program neschvaluje, jeho změnu pouze bere na vědomí
  • Oznámení má volnou formu
 2. Oznámení o ukončení, přerušení činnosti či odejmutí statusu jmenovacím subjektem
  • Subjekt Úřadu oznámí, pokud ukončil činnost či ji dočasně přerušil nebo pokud mu byl jmenovacím subjektem odejmut status známého dodavatele palubních zásob anebo známého dodavatele letištních dodávek
  • Oznámení má volnou formu
Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Oddělení bezpečnostní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Oddělení bezpečnostní