Schválený dodavatel palubních zásob (RSIS)

Obecné informace

Úřad pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) schvaluje schválené dodavatele palubních zásob.

Vůči Úřadu mají tyto subjekty oznamovací povinnost v těchto případech:

 • Oznámení o úmyslu vykonávat činnost
 • Oznámení o změně bezpečnostního programu subjektu (příklady uvedeny níže)
  • Změna názvu společnosti, sídla atd.
  • Změna kontaktních údajů na osoby odpovědných za ochranu civilního letectví před protiprávními činy
  • Změna bezpečnostních postupů
 • Oznámení o ukončení či přerušení činnosti

Tento druh oznámení zašlete Úřadu do datové schránky, e-mailem či můžete podat osobně na podatelně  (kontaktní údaje níže). Výše zmíněné druhy písemností prosím adresujte :

 Sekce provozní
Oddělení bezpečnostní

Kontaktní údaje:

Úřad pro civilní letectví                                                   podatelna@caa.cz

K letišti 1149/23, 161 00 Praha 6                                 Datová schránka: v8gaaz5

Platnost statusu včetně podrobnějších informací o schválených dodavatelích palubních zásob v celé Evropské unii je možné ověřit na veřejně dostupných stránkách databáze Unie na ochranu dodavatelského řetězce: 
https://ksda.ec.europa.eu/public/screen/home

Informace pro nové subjekty

V této části jsou popsány kroky, jak postupovat v případě, že chcete zahájit činnost schváleného dodavatele palubních zásob.

 1. Zaslat Úřadu oznámení o úmyslu vykonávat činnost dle § 86c odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví
  • Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá vykonávat činnosti známého dodavatele palubních zásob nebo známého dodavatele letištních dodávek, oznámí tuto skutečnost Úřadu alespoň 45 dní přede dnem zahájení výkonu této činnosti.
  • V oznámení uvést identifikační údaje osoby odpovědné za nakládání s citlivými informacemi (držitel platného dokladu o ověření spolehlivosti)
 2. Vystavení rozhodnutí o stanovení základních opatření
  • Na základě oznámení (viz předcházející krok) Úřad vystaví subjektu rozhodnutí o stanovení základních opatření
  • Toto rozhodnutí je adresováno osobě, která je uvedena v oznámení a která je odpovědná za nakládání s citlivými údaji a je držitelem platného dokladu o ověření spolehlivosti
 3. Zpracování bezpečnostního programu
  • Po obdržení rozhodnutí o stanovení základních opatření vypracuje subjekt bezpečnostní program, který zašle Úřadu
  • Úřad bezpečnostní program schváleného dodavatele palubních zásob samostatně neschvaluje, posuzuje ho v rámci ověření na místě
 4. Prohlášení o závazcích
  • Spolu s bezpečnostním programem subjekt zašle Úřadu vyplněné a podepsané prohlášení o závazcích (prohlášení o závazcích je většinou přílohou bezpečnostního programu)
 5. Ověření na místě
  • Po obdržení bezpečnostního programu subjektu Úřad uskuteční ověření na místě za účelem, zda žadatel splňuje legislativní požadavky a postupy popsané v bezpečnostním programu subjektu
 6. Vydání rozhodnutí o povolení k výkonu činnosti
  • Po úspěšném ověření na místě Úřad vydá rozhodnutí o povolení k výkonu činnosti schváleného dodavatele palubních zásob
  • Rozhodnutí o povolení k výkonu činnosti se vydává na dobu 5 let
 7. Zadání do databáze Unie pro ochranu dodavatelského řetězce
  • Po vydání rozhodnutí o povolení činnosti schváleného dodavatele palubních zásob zadá Úřad subjekt do databáze Unie pro ochranu dodavatelského řetězce, kde je subjektu přidělen jedinečný alfanumerický identifikátor
  • Schválený dodavatel palubních zásob se nepovažuje za schváleného, dokud nejsou jeho údaje uvedeny v databázi Unie pro ochranu dodavatelského řetězce
  • Odkaz na databázi Unie pro ochranu dodavatelského řetězce: https://webgate.ec.europa.eu/ksda/publicAccess.htm

Informace pro stávající subjekty

Subjekty, které již mají status schváleného dodavatele palubních zásob, mají vůči Úřadu oznamovací povinnost v případě změny bezpečnostního programu nebo v případě oznámení o ukončení či přerušení činnosti.

Vůči Úřadu mají tyto subjekty oznamovací povinnost v těchto případech:

 • Oznámení o změně bezpečnostního programu subjektu (příklady uvedeny níže)
  • Změna názvu společnosti, sídla atd.
  • Změna osoby odpovědné za ochranu před protiprávními činy
  • Změna bezpečnostních postupů
 • Oznámení o ukončení či přerušení činnosti
 1. Oznámení o změně bezpečnostního programu
  • Spolu s oznámením o změně bezpečnostního programu zašle subjekt Úřadu i samotný bezpečnostní program
  • Oznámení má volnou formu
  • Úřad bezpečnostní program schváleného dodavatele palubních zásob neschvaluje, jeho změnu pouze bere na vědomí
 2. Oznámení o ukončení či přerušení činnosti
  • Subjekt Úřadu oznámí, pokud ukončil činnost či ji dočasně přerušil
  • Oznámení má volnou formu
Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Odbor bezpečnostní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Odbor bezpečnostní