Legislativa ČR

V českém právním řádu jsou otázky ochrany civilního letectví před protiprávními činy řešeny v části VIII. zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o civilním letectví“).

Dne 1. února 2015 nabyl účinnosti zákon č. 127/2014 Sb., kterým se zákon o civilním letectví mění a kterým se převádí správní agenda ochrany civilního letectví před protiprávními činy z působnosti Ministerstva dopravy do působnosti Úřadu pro civilní letectví.

Prováděcím právním předpisem přímo dotýkajícím se části VIII. zákona o civilním letectví je Vyhláška č. 410/2006 Sb., o ochraně civilního letectví před protiprávními činy a o změně a doplnění vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.


Pro přístup k právním předpisům doporučujeme využít webové stránky Portálu veřejné správy.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Odbor bezpečnostní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Odbor bezpečnostní