Obsah Provozní příručky

Pro letecké práce doporučujeme, aby Provozní příručka obsahovala tyto části:

– Úvodní ustanovení (základní informace o provozovateli)

– Povinnosti a vymezení odpovědnosti (povinnosti a odpovědnost provozovatele, osoby zodpovědné za letový provoz, osoby odpovědné za údržbu letadla, velitele letadla, kvalifikace)

– Únava, omezení doby letu a doby letové služby (normy letového zatížení, pracovní doba posádky, doba odpočinku, bezpečnostní přestávky)

– Složení posádky

– Postupy pro provedení letu (pravidla létání, lety VFR, lety v ADIZ, navigační příprava, předletová prohlídka letadla, meteorologické zprávy a informace)

– Pokyny pro kontrolu hmotnosti a vyvážení

– Plánování letù

– Normální, mimořádné a nouzové postupy posádky, kontrolní seznamy povinných úkonù

– Minimální výšky (vyjadřování vertikální polohy letadla)

– Dodržování VFR a podmínek VMC (zvláštní let VFR)

– Zásoba pohonných hmot

– Vybavení letounu a posádky při provádění letu

– Radiové spojení (odpovědnost a provádění radiového spojení, bdění na určitém kmitočtu, ztráta spojení, přílet a odlet na neřízené letiště, ATZ)

– Postupy pro velitele letadla při vzniku letecké nehody

– Postupy pro velitele letadla podle předpisu L 12 (tísòová a pilnostní korespodence), který zpozoruje leteckou nehodu.

– Signální kódy země vzduch, určené k použití účastníky letecké nehody, tak jak jsou obsaženy v L12

– Mimořádné situace za letu, nouzové postupy, zvláštní případy za letu, protiprávní čin v letadle)

– Informace a pokyny týkající se zadržování civilních letadel, obsahující postupy pro velitele letadla zadržovaného letadla, předepsané předpisem L2, vizuální signály, používané zadržujícím a zadržovaným letadlem podle L2

– Letiště (domovské, používání letiš?)

– Bezpečnostní pokyny a směrnice

– Postupy pro jednotlivé druhy leteckých prací, které budou zapsány do Provozní specifikace

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Odbor provozu letadel

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Odbor provozu letadel