Veřejné vyhlášky

1. 7. 2022

Veřejná vyhláška – Oznámení o pozbytí právní moci a vykonavatelnosti rozhodnutí

Úřad pro civilní letectví oznamuje, že dne 29. 6. 2022 pozbylo právní moci a vykonavatelnosti rozhodnutí Úřadu ze dne 14. 6. 2022, vydané pod č.j. 5898-22-332, kterým bylo rozhodnuto o změně zápisu vlastníka letadla Beechcraft B300, výrobního čísla FL-276, poznávací značky OK-CTU.