Provoz

6. 4. 2022

Zrušení Příkazu CAA-SL-01/2020 (Příkaz k zachování bezpečnosti a ochrany posádek letadel a cestujících v obchodní letecké dopravě v souvislosti se šířením onemocnění způsobeného virem Covid-19)

Sekce letová, Odbor provozu letadel ruší Příkaz CAA-SL-01/2020. Důvodem je zrušení EASA SIB 2021-04 a EASA SIB 2021-05. Uvedené dokumenty byly nahrazeny EASA SIB 2022-03, který obsahuje doporučení pro čištění a dezinfekci ploch na palubách letadel z důvodu snížení možnosti ohrožení nákazou Covid-19. I když v tuto chvíli ÚCL nebude dezinfekci letadel nadále povinně vyžadovat, […]

23. 3. 2022

Uveřejnění Změny č. 6 Směrnice CAA-SL-010-n-14

Odbor provozu letadel uveřejňuje Změnu č. 6 Směrnice CAA-SL-010-n-14 (Výcvikový program pro přepravu nebezpečného zboží – schválení / změny). Účinnost této změny je od 1. 4. 2022. Aktuální znění naleznete na stránce – Postupy pro udělení / změnu schválení.

18. 3. 2022

UPOZORNĚNÍ PRO PROVOZOVATELE LETADEL – Uveřejnění EASA SIB 2022-02 (Global Navigation Satellite System Outage Leading to Navigation / Surveillance Degradation)

Agentura EASA uveřejnila výše uvedený bezpečností bulletin (SIB). Žádáme provozovatele letadel, aby se seznámili s jeho obsahem a zavedli do svého provozu doporučení, která jsou v něm uvedena. Uvedený SIB naleznete na stránce – Provoz\Praktické informace.

15. 3. 2022

Uveřejnění směrnice CAA-SL-056-n-22 (Kontrolní lety po údržbě)

Odbor provozu letadel uveřejňuje směrnici CAA-SL-056-n-22 – Zavedení postupů pro kontrolní lety po údržbě dle nařízení (EU) č. 965/2012. Směrnice je účinná od 15. 3. 2022. Dokument naleznete na stránce – Postupy pro udělení / změnu schválení.

9. 3. 2022

Výjimka z plnění požadavku SERA.4001, písm. b) – podávání letového plánu (provoz HEMS)

Odbor provozu letadel uveřejňuje změnu výjimky z plnění požadavku SERA.4001(b), určenou pro provozovatele vrtulníkové letecké záchranné služby (HEMS). Aktuální i původní výjimku naleznete na stránce Provoz\Praktické informace.

10. 2. 2022

Uveřejnění 3. vydání Předpisu V-PARA-3

Úřad pro civilní letectví, Sekce letová uveřejňuje 3. vydání Předpisu V-PARA-3. Účinnost tohoto vydání je stanovena od 1. 4. 2022. Dokument naleznete na stránce – Parašutistické předpisy.

25. 1. 2022

Povinnosti velícího pilota při letu ve vzdušném prostoru třídy D

V souvislosti s událostmi v roce 2021, při kterých docházelo ke snížení rozstupů a nutnosti se na poslední chvíli vyhýbat k zabránění střetu mezi dvěma provozy letícími v řízeném okrsku ve vzdušném prostoru třídy D připravil Odbor provozu letadel upozornění, které shrnuje povinnosti pilota při letu v tomto prostoru. Doporučujeme, aby toto upozornění bylo zahrnuto […]

12. 1. 2022

Uveřejnění směrnice CAA-SL-055-n-22 (Postupy pro udělení/změnu schválení provozu se zkrácenou požadovanou délkou přistání)

Odbor provozu letadel, Sekce letové uveřejňuje směrnici CAA-SL-055-n-22 (Postupy pro udělení/změnu schválení provozu se zkrácenou požadovanou délkou přistání). Směrnici a související žádost o předchozí schválení naleznete na stránce Provoz – Postupy pro udělení\změnu schválení.

6. 1. 2022

Udělení výjimky dle čl. 4 nařízení (EU) č. 965/2012 (SERA) – podávání letových plánů pro lety HEMS v noci

Sekce letová na základě čl. 4 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 923/2012 uděluje provozovatelům vrtulníkové letecké záchranné služby (HEMS), kterým Úřad udělil oprávnění dle Části-SPA, nařízení (EU) č. 965/2012 a provozovatelům HEMS, kterým udělil oprávnění dle Části-SPA jiný členský stát EU a mají provozní základnu HEMS na území České Republiky, výjimku z plnění požadavku ustanovení SERA.4001, […]

20. 12. 2021

AKTUALIZACE!!! – UPOZORNĚNÍ pro provozovatele letadel – FAA AD 2021-23-12/13 (airplanes/helicopters)

ÚCL upozorňuje provozovatele letadel na uveřejnění FAA AD 2021-23-12 (airplanes) a FAA AD 2021-23-13 (helicopters), které vyžaduje revizi letových příruček některých typů letounů/vrtulníků a zavedení omezení ve vztahu k rádio výškoměrům při provozu v letovém prostoru Spojených států, jejichž správná funkce může být ovlivněna rušením komunikačními sítěmi 5G.

« Předchozí stránka Další stránka »