Opatření obecné povahy

14. 5. 2024

OOP – Omezený prostor LKR10 – UAS

Bylo uveřejněno opatření obecné povahy, kterým se stanoví omezený prostor LKR10 – UAS. Počínaje datem 15.05.2024 včetně se ruší opatření obecné povahy vydané pod č.j. 13411-23-701 a využívání omezeného prostoru LKR10 – UAS se dále pojí s tímto úplným a aktualizovaným vymezením podmínek stanoveným v tomto opatření obecné povahy.