Opatření obecné povahy

29. 11. 2023

OOP – Ochranná pásma letiště Hosín

Bylo uveřejněno opatření obecné povahy, kterým se zřizují ochranná pásma letiště Hosín (LKHS).

22. 11. 2023

OOP – Ochranná pásma letiště Kunovice

Bylo uveřejněno opatření obecné povahy, kterým se zřizují ochranná pásma letiště Kunovice (LKKU).

21. 11. 2023

OOP – Ochranná pásma letiště Zlín

Bylo uveřejněno opatření obecné povahy, kterým se zřizují ochranná pásma letiště Zlín (LKZL).

21. 11. 2023

OOP – Ochranná pásma letiště Most

Bylo uveřejněno opatření obecné povahy, kterým se zřizují ochranná pásma letiště Most (LKMO).