Návrhy opatření obecné povahy

15. 3. 2023

NOOP – OP heliport Nemocnice Blansko

Byl uveřejněn návrh opatření obecné povahy, kterým se zřizuje ochranné pásmo heliportu HEMS Nemocnice Blansko.

14. 3. 2023

NOOP – Dočasně rezervované prostory ODON

Byl uveřejněn návrh opatření obecné povahy, kterým se stanoví dočasně rezervované prostory (TRA) ODON 11, ODON 12, ODON 13, ODON 21, ODON 22, ODON 31, ODON 32, ODON 33. Prostory ODON jsou zřizovány pro zabezpečení vojenského leteckého cvičení Odolné nebe 2023 v období 28. 8. – 8. 9. 2023.