Návrhy opatření obecné povahy

30. 6. 2022

NOOP – Ochranná pásma letiště Havlíčkův Brod

Byl uveřejněn návrh opatření obecné povahy, kterým se zřizují ochranná pásma letiště Havlíčkův Brod (LKHB).