Návrhy opatření obecné povahy

3.10.2019

Ochranná pásma letiště Soběslav

Byl uveřejněn návrh opatření obecné povahy k ochranným pásmům letiště Soběslav.