Letecký rejstřík

3. 11. 2023

Nový formát osvědčení o výmazu

ÚCL tímto oznamuje, že s platností od 2. 11. 2023 vydává nový formát Osvědčení o výmazu v souladu s předpisem L7.

18. 10. 2023

Dočasná změna úředních hodin – oddělení letecký rejstřík a oddělení zkoušek personálu

ÚCL tímto oznamuje, že ve dnech 30. 10. – 31. 10. 2023 je z důvodu školení celého odboru způsobilosti leteckého personálu oddělení letecký rejstřík a oddělení zkoušek personálu uzavřeno. Žádosti je možné podat přes podatelnu nebo elektronicky datovou schránkou či přes portál ÚCL, osobní návštěva v uvedených dnech není možná.