Covid

23. 7. 2021

Vydání revize EASA SIB 2020-14R1

Byl vydán EASA SIB 2020-14R1 – Contamination of Air Data Systems During Aircraft Parking and / or Storage due to the COVID-19 Pandemic.

14. 7. 2021

Restrikce spojené s COVID-19 – aktualizace

Byly aktualizovány informace, které se týkají dovozů letadel do ČR.

17. 6. 2021

Průzkum EASA v údržbových organizacích

EASA provádí průzkum v údržbových organizacích ohledně dopadů pandemie COVID 19. Krátký dotazník lze vyplnit po kliknutí na následující odkaz: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/MESCESurveyJune2021

26. 4. 2021

Restrikce spojené s COVID-19 – doplnění informací

Byly doplněny informace, které se týkají dovozů letadel, platnosti ARC a platnosti oprávnění.

4.3.2021

Restrikce spojené s COVID-19

Sekce technická Úřadu pro civilní letectví informuje, že po dobu trvání nouzového stavu lze v následujících případech postupovat takto: dovozy platnost ARC platnost oprávnění.

28. 5. 2020

Aktualizace poradenského materiálu k výjimce vztahující se k požadavkům na nedávnou praxi

Agentura EASA vydala revizi 2 k poradenskému materiálu (GM), který se týká výjimky dle článku 71(1) nařízení (EU) 2018/1139 (Základní nařízení) vztahující se k požadavkům na nedávnou praxi dle ustanovení ORO.FC.100(c) nařízení (EU) č. 965/2012 a FCL.060 nařízení (EU) č. 1178/2011 – opatření přijímaná v souladu s pandemií COVID-19. Aktuální GM naleznete na stránce – […]

21. 5. 2020

Uveřejnění COVID-19 Aviation Health Safety protokolu

Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA) uveřejnila ve spolupráci s Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) poradenský materiál, který má sloužit jako zdroj osvědčených postupů k zajištění bezpečí a zdraví a minimalizaci rizika přenosu nemoci COVID-19 v letectví.

15. 5. 2020

Uveřejnění postupu pro udílení výjimek z požadavků na nedávnou praxi

Odbor způsobilosti letadel uveřejňuje postup pro udělení výjimky dle článku 71(1) nařízení (EU) 2018/1139 (Základní nařízení) vztahující se k požadavkům na nedávnou praxi dle ustanovení ORO.FC.100(c) nařízení (EU) č. 965/2012 a FCL.060 nařízení (EU) č. 1178/2011 – opatření přijímaná v souladu s pandemií Covid-19. Uvedený postup naleznete na stránce – Postup pro udělení výjimky dle článku 71(1) […]

30. 4. 2020

Obnovení zkoušek z teoretických znalostí pilotů na ÚCL

ÚCL v souladu s podmínkami vládního uvolňování mimořádných opatřeních  proti šíření nemoci Covid-19 připravuje obnovení zkoušek z teoretických znalostí (dále teoretické zkoušky)  za následujících podmínek:

24. 4. 2020

Uveřejňujeme Oznámení Ministerstva dopravy

K dnešnímu dni pozbyl platnosti příkaz k provádění letů v rámci provozování letadel a sportovních létajících zařízení vydaný Ministerstvem dopravy dne 7. dubna 2020. Související Oznámení Ministerstva dopravy o pozbytí platnosti příkazu k provádění letů.

Další stránka »