Změna úředních hodin Oddělení letecký rejstřík

7. 10. 2019

Ve dnech 10. – 11. 10. 2019 se Oddělení letecký rejstřík (LR) účastní školení. Z tohoto důvodu bude oddělení LR v těchto dnech pro veřejnost uzavřeno. Veškerá podání týkající se žádostí o zápisy / změny zápisů do Leteckého rejstříku bude možné činit pouze prostřednictvím podatelny ÚCL. Žádosti týkající se průkazů způsobilosti budou vyřizovány na Oddělení zkoušek leteckého personálu v běžných úředních hodinách.