Změna úředních hodin Odboru způsobilosti leteckého personálu

8. 10. 2019

Dne 24. 10. 2019 se celý Odbor způsobilosti leteckého personálu účastní školení. Z tohoto důvodu bude Oddělení letecký rejstřík a Oddělení  zkoušek leteckého personálu v tento den pro veřejnost uzavřeno a nebudou se konat ani  teoretické zkoušky leteckého personálu.  

Veškerá podání týkající se žádostí o zápisy / změny zápisů do Leteckého rejstříku  a  žádostí týkající se průkazů způsobilosti bude možné činit pouze prostřednictvím podatelny ÚCL.