Změna postupů žádosti o provoz nad rámec standardních provozních omezení (tzv. HOP)

22. 7. 2021

Počínaje datem 1. 9. 2021 budou moci národní provozovatelé, kteří jsou držiteli platných národních povolení (povolení k létání letadel bez pilota, povolení k provozování leteckých prací nebo platných povolení k provozování leteckých činností pro vlastní potřebu, žádat o provoz nad rámec standardních provozních omezení (HOP) výhradně dle postupu žádosti o Oprávnění k provozu podle Článku 12 prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/947 dle pokynů uveřejněných na webových stránkách Úřadu https://www.caa.cz/provoz/bezpilotni-letadla/specificka-kategorie-specific/.

Více informací naleznete v příslušném sdělení Úřadu na stejné webové stránce.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní