Základní informace ke změnám v regulaci dronů od 31. 12. 2020

1. 12. 2020

Od 31. prosince 2020 začínají v praxi platit nová pravidla regulující provoz bezpilotních letadel, neboli dronů. Tato nová pravidla se týkají všech typů tzv. dronů, včetně leteckých modelů. Pojem dron tak získává díky novým pravidlům obecnější význam a zahrnuje nově všechna letadla bez pilota. Nově se zavádí 3 kategorie provozu: otevřená, specifická a certifikovaná.

Asi největší změnou oproti současnému stavu je povinnost registrace. Neregistruje se dron, ale jeho provozovatel (zpravidla jím bude vlastník dronu). Pro provozovatele mladší 18 let provede registraci jejich jménem zákonný zástupce. Registrovat se budete moci od pátku 4. 12. 2020, 12:00 hodin, kdy bude systém pro registraci a testy zprovozněn, a to prostřednictvím nástroje na webových stránkách https://dron.caa.cz/ spravovaných Úřadem pro civilní letectví, kde vyplníte základní informace o sobě jako o fyzické nebo právnické osobě a dále kontaktní email a telefonní číslo. I registrace provedené před 31. 12. 2020 jsou však formálně použitelné až od 31. 12. 2020.

Celý systém je v rámci státní správy unikátní, protože veškerá komunikace je vedena online a nezabere víc než několik minut. Registrovat se tudíž můžete odkudkoliv a kdykoliv. Navíc se zaregistrujete jen jednou, nezávisle na tom, kolik dronů provozujete, a vaše registrace bude platná ve všech státech EU po dobu stanovenou pro konkrétní kategorii. Po této době budete registraci muset obnovit.

Nemusíte se registrovat, pokud váš dron váží méně než 250 g a přitom:

  1. nemá kameru nebo jiný senzor schopný jakkoli zachycovat osobní údaje, nebo
  2. se jedná o hračku. Tou se rozumí dron, který je již předem vyvinutý jako zařízení určené k hraní pro děti do 14 let, je identifikován základním označením CE a je na něm uvedeno, že odpovídá směrnici č. 2009/48/ES. Naopak dron, který hračkou není, by měl být na obalu jasně označen štítkem „14+“. Jakkoliv může být nyní ještě rozlišení označení hraček nejasné, doporučujeme všem uživatelům důkladně pročíst návod, kde by příslušné informace měly být uvedeny.

Po registraci v rámci systému obdržíte „registrační číslo“, které musí být uvedeno na všech dronech, které vlastníte, včetně těch soukromě zhotovených. Registrační číslo provozovatele by mělo být ve formátu: CZE jako kód členského státu, následovaný 12 alfanumerickými znaky generovanými systémem, kontrolním součtem a třemi neveřejnými znaky. Celý tento řetězec je součástí registračního čísla provozovatele. Toto číslo také musíte nahrát do „systému identifikace na dálku“, pakliže je jím váš dron vybaven. Registrační číslo na dron umístíte buď formou nálepky, nebo jiným způsobem umožňujícím jeho snadnou identifikaci a rozeznání (registrační číslo lze například na dron i napsat).

Všichni piloti dronů, kromě těch, kteří budou létat s velmi lehkými drony s označením třídy C0, jakmile budou drony této třídy na trhu, musí také absolvovat povinný výcvik a složit online zkoušku teoretických znalostí. Pod pojmem výcvik je však třeba rozumět seznámení se s pravidly a dostupnými informačními materiály, které jsou a budou dostupné a postupně doplňované na webu https://www.caa.cz/provoz/bezpilotni-letadla/.Otázky pokrývají témata důležitá pro bezpečné provádění letů, jakými jsou např. bezpečnost létání, vzdušný prostor, provozní postupy, předpisy a pravidla týkající se letectví apod. Je proto vhodné se seznámit nejen s obecnými informacemi, ale i s pravidly uvedenými v odkazovaných právních předpisech. I tato zkouška se skládá prostřednictvím online nástroje na webu https://dron.caa.cz/.

Zkouška samotná prováděná formou testu se skládá ze 40 otázek s výběrem odpovědí, které prověří vaše znalosti jako pilota. K úspěšnému splnění je třeba 30 správných odpovědí. Časový limit je 60 minut, ale podle dosavadních zkušeností by samotné vypracování testu mělo trvat přibližně polovinu tohoto času; záleží na zkušenosti a způsobu přípravy každého pilota. V případě nesplnění zkoušky je test možné také zopakovat. Po úspěšném složení zkoušky vám bude prostřednictvím systému automaticky vydán a zaslán doklad o absolvování online výcviku, který si lze uložit v elektronické podobě nebo vytisknout. Všechny tyto kroky jsou zdarma.

Povinnost registrace a složení online testů platí nejen pro rekreační létání, ale i komerční činnosti, které můžete provozovat v „otevřené“ kategorii. Povinnost registrace provozovatele a složení online testů pro piloty kategorie open tak platí pro úplně všechny subjekty, tedy i ty komerční. Právě u komerčních subjektů také odpadá povinnost vlastnit navazující povolení k provozování leteckých prací nebo pro vlastní činnost. Zde je vhodné také zmínit, že jakákoli osvědčení způsobilosti dálkově řídícího pilota vydaná Úřadem pro civilní letectví a platná k 31. 12. 2020 budou platit i nadále do doby jejich platnosti, a to nejdéle do 1. ledna 2022. Nejpozději po tomto datu budou vaše národní osvědčení převedena na nová, odpovídající požadavkům EU. Jakým způsobem bude ve vašem konkrétním případě tato povinnost řešena, to bude záviset na konkrétním postupu převodu.

Asi zatím nejkomplexnější je provoz v kategorii „specifické“. V této kategorii bude provoz umožněn na základě schválení žádosti o Oprávnění k provozu prostřednictvím posouzení rizik zamýšleného provozu pomocí metodiky pro posouzení rizik (SORA), Oprávnění k provozu prostřednictvím předdefinovaného posouzení rizika (PDRA) nebo Osvědčení provozovatele lehkých UAS (LUC). Od prosince 2021 se plánuje také možnost provozu v rámci omezení standardního scénáře.Snahou Úřadu pro civilní letectví je zajistit všem subjektům, a to i komerčním, možnost provozování i po 31. 12. 2020 za podmínek, které se nebudou významně lišit od způsobu provozu, v jakém jste provozovali doposud. Proto pro vás například připravujeme vzory zpracování obecné SORA pro nejtypičtější způsoby dosavadního provozu.

Pokud jste letečtí modeláři, povinnost registrace a platnost nových pravidel se na vás vztahuje také, stejně jako na jakéhokoliv pilota dronu. Regulační rámec však obsahuje dočasnou výjimku v případě pokračování provozu modelů v rámci již existujících klubů a sdružení leteckých modelářů (v ČR se jedná o spolky), ve kterých bezpečně probíhal provoz dle stávajících vnitrostátních pravidel. I v rámci této výjimky je ovšem k 31. 12. 2020 pro kluby a sdružení leteckých modelářů zcela zásadní povinnost registrace v registru provozovatelů bezpilotních letadel s využitím registračního nástroje ÚCL na stránkách https://dron.caa.cz/. Za určitých podmínek může registraci svých členů v registru ÚCL centrálně provést klub nebo sdružení. Registrovaní modeláři-piloti od klubu obdrží registrační číslo, kterým si označí svoje modely a další registraci provádět zatím nemusí. Pro ujištění o využití této možnosti a pro vyjasnění si způsobu značení svých modelů je však třeba svůj konkrétní klub nebo sdružení kontaktovat. Během doby platnosti výše uvedené výjimky mají kluby a sdružení leteckých modelářů možnost vyjednat si podmínky dalšího provozu podle zvláštního článku nařízení EU. Kluby a sdružení leteckých modelářů mohou požádat i o snížení minimálního věku pilota.

Kluby nebo sdružení, které využijí výše uvedené možnosti, zašlou na ÚCL deklaraci způsobu provozu a pravidel, která se budou v přechodném období vztahovat na jejich členy. Ta musí vycházet z aktuálně platných předpisů a pravidel, jinak tato deklarace nebude akceptována a výjimku pro klub nebude možné využít. V tuto chvíli je již známé, že v ČR bude mít povahu takového modelářského sdružení s dvouletou výjimkou mimo jiné Svaz modelářů České republiky z. s., který deklaraci již předal.

Pokud se týká samotného provozování dronů, konkrétní požadavky pro jednotlivé kategorie a podkategorie provozu uvádí příslušná nařízení EU (např. nařízení Komise (EU) č. 2019/947) a výkladové materiály, všechny dostupné na našich webových stránkách. Pro vaše potřeby připravujeme informační videa a další materiály, ve kterých se snažíme tato pravidla jednoduše popsat. Obecně lze říci, že důležité je si uvědomit, že je třeba létat bezpečně, do výšky maximálně 120 metrů, mít neustálý přehled o aktuální poloze dronu a situaci v okolí a dbát na bezpečí nejen vlastní, ale i ostatních osob a majetku na zemi. Nesmíme také zapomenout na omezení nebo zákaz létání v blízkosti letišť, v ochranných pásmech a jiných definovaných prostorech, které budou do 31. 12. 2020 publikovány pro veřejnost formou veřejné vyhlášky vydané Úřadem pro civilní letectví. Povinností je pak vždy dát přednost a vyhnout se pilotovanému leteckému provozu.

Mějte na paměti, že konečná odpovědnost za bezpečný let je jen na vás.

Výčet výše uvedených požadavků není konečný a jedná se pouze o základní informace. Další informace budou i nadále aktualizovány na webových stránkách ÚCL určených pro létání s drony https://www.caa.cz/provoz/bezpilotni-letadla/, stránkách kampaně Létejte zodpovědně https://letejtezodpovedne.cz/, nebo přímo v rámci registračního nástroje ÚCL https://dron.caa.cz/.

Schéma povinných úkonů nezbytných pro provoz dronů od 31. 12. 2020

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní